مقالات

Hold و  Recovery Check دو نرم افزار جدید لجر
Hold و Recovery Check دو نرم افزار جدید لجر

Hold و Recovery Check دو نرم افزار جدید لجر

لطفا برای مشاهده مطالب ویژه اشتراک تهیه کنید

ورود ثبت نام

توسط این نرم افزار می توانید مطمئن شوید تا آدرس ولتی که نرم افزار برای ارزها به شما می دهد درست است و آدرس ولت نشان داده شده بر روی سخت افزار با آدرس ولت نرم افزار مطابقت دارد

Recovery Check

با استفاده از این نرم افزار می توانید بررسی کنید که آیا 24 عبارت اختصاصی لجرتان را درست نوشته اید یا خیر.

قبل از این برای تست این موضوع میبایست لجرتان را ریست میکردید و 24 عبارت را وارد میکردید تا مطمئن بشوید که عبارات را درست نوشته اید که کار خطرناکی بود و ممکن بود اگر کلمه ای هنگام نصب اشتباه نوشته باشید ارزهای شما از دست برود. 

image01